eq logo

Érzelemelméletek

Az Érzelem­elméleteket három kategóriába szokták sorolni a szakemberek:

FIZIOLÓGIAI
elméletek
  • Általános arousal elméletek
  • Perifériás elméletek
  • Centrális elméletek
KOGNITÍV KIÉRTÉKELÉS

elméletek
  • Általános arousal kiértékelés-elméletek
  • Diszkrepancia elméletek
  • Kiértékelési elméletek
  • Szélsőséges kognitív elméletek
MOTIVÁCIÓS ÉRZELEM-

elméletek
  • Evolúció-centrikus elméletek
  • Ösztönelméletek
A következő ábrával a fenti elméletek néhány szakértőjének véleményét szemléltetem
AZ ÉRZELEM LÉTREJÖTTÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ DIMENZIÓK MENTÉN.

Az érzelem kialakulásának folyamata A MIÉRTEK ÚTVESZTŐJE

PERIFÉRIÁS,
VEGETATÍV AKTIVITÁS
AROUSAL
VÁLTOZÁS
AGYTÖRZS,
AGYKÉREG
MOTOROS
REAKCIÓ
KOGNITÍV
KIÉRTÉKELÉS,
JELENTÉS TÁRSÍTÁS
ÖSZTÖNÖK
James, Lange

James és Lange szerint az érzelem a testi reakció észlelése, amiből a motoros válasz következik.

1
2
Cannon

Cannon szerint az ÉRZELEM az agy területén jön létre: az inger a talamuszba fut, majd a kéreg és a motoros válasz aktiválódik.

2
1
Mandler

Mandler szerint az ÉRZELEM élménye a külső ingert követő kognitív kiértékelés által okozott arousal.

1
2
Freud

Freud szerint az ÉRZELMEK ösztönökön alapulnak, amik feszültséget keltenek, ezek forrása biológiai folyamatok. A feszültség utat keres magának (az energia átalakul) és az érzelmek kielégülése (közvetlen, közvetett) gyönyörrel jár.

1
2
3
Az elméletekhez kapcsolódva azért gondolom, hogy az EQ nem valami újnak a megtanulása, mert olyan érzelmeket keresünk testünkben, melyek a környezeti hatás miatt elfelejtették a beszédkészségüket rövidebb, vagy hosszabb időre. A megtalálásban, tudatosításban és használatban segít a három EQ modul:
01
Érzetek
észlelése
02
Érzelmek
tudatosítása
03
Érzelmek
használata
eq logo
info@eq.huAdatkezelési tájékoztató
2022 © EQ.HU. Minden jog fenntartva.